ไทย  l  English  

ต้อนรับ AEC... BattPro เดินหน้ามุ่งสู่ ...พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ชมภาพการฝีกอบรมอย่างจริงจัง ก่อนปฏิบัติงานที่ กัมพูชา

อบรมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
ของเทสโก้ โลตัส
เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์)

ตัวอย่างผลงานของเรา
ผลงานบางส่วนของแบตโปรฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูแบตเตอรี่ ตัวจริง

บริษัท แบตโปร จำกัด 88/24 หมู่ 1 ถ.บางบัวทอง - ปทุมธานี (ทางหลวงหมายเลข 345)
ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel. 02-149-0881-2 Fax. 02-149-0883
E-mail: battproth@gmail.com   www.battpro.net

© All Right Reserved By BattPro Co.,Ltd.

Home l Company Profile l Our Products l Joint Business l Contact Us l Job References