BattPro Kit

battprokit2 copy

BattPro Kit

นวัตกรรมล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย Maxi-care Pulse อุปกรณ์กระตุ้นกระแสไฟฟ้าความถี่สูงขนาดเล็ก และน้ำยา Power Plus ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ใหม่และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้ว ให้ใช้ได้นาน 1-2 เท่าของอายุการใช้งาน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและลดปริมาณขยะที่เป็นมลภาวะให้โลกร้อน เท่ากับท่านมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกอีกด้วย
line

น้ำยา PowerPlus
เป็นสารที่คิดค้นด้วยนวัตกรรมล่าสุด อันเป็นผลจากการวิจัยและทดลองมานานนับ 10 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีชาวอเมริกัน (ดร. หลุยส์ เอ โคโลน แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค) สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่หมดสภาพแล้วให้กลับมาใช้ใหม่และช่วยยับยั้งการเกิดปฎิกิริยาซัลเฟชั่น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แบตเสื่อมสภาพ น้ำยา PowerPlus เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ติดไฟ ไม่เป็นกรด
pic_04_th
battprokit copy
ลักษณะการใช้ชุดป้องกันการเสื่อมสภาพและยืดอายุแบตเตอรี่ Battpro
Maxi-Care Pulse และน้ำยา PowerPlus ต้องทำงานร่วมกันเป็นชุด ทั้งนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการติดตั้ง  Maxi-Care Pulse ซึ่งเป็นอุปกรณ์กระตุ้นกระแสไฟฟ้าความถี่สูง ขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกในการติดตั้ง และไม่ต้องถอดอุปกรณ์ใดๆออกจากตัวรถหรือฐานที่ตั้งแบตเตอรี่ เพียงแต่ขั้วสายของ Pulse บวกและลบกับแบตเตอรี่ ตามคำแนะนำในคู่มือโดยวิธีง่ายๆ จากนั้นเติมน้ำยา PowerPlus ตามคำแนะนำ ตลอดจนดูแลเติมน้ำกลั่นตามกำหนดเวลาอย่าปล่อยให้แห้ง
line

การติดตั้ง BattPro Kit

การติดตั้งง่ายมาก เพียงเติม BattPro Conditioner (Power Plus)

 ควรสวมถุงมือและระวังน้ำยากระเด็นเข้าตา

 เขย่าขวดก่อนใช้

 เทน้ำยาใส่ในแต่ละช่อง Cell ช่องละ 15 ml. สำหรับรถยนต์เล็ก หรือ 45 ml. สำหรับรถบรรทุก หรือรถบัส

 เทน้ำยาครบทุกช่องแล้ว กรุณาปิดฝาและเช็ดทำความสะอาดบริเวณฝาปิด

การติดตั้ง Maxi-Care Pluse

 คลายขั้วแบตเตอรี่ออกโดยเริ่มจากคลายขั้วลบ (-)  แล้วค่อยคลายขั้วบวก (+)

 เริ่มต่อสายแดงกับขั้วบวก (+)

 แล้วต่อสายดำกับขั้วลบ (-)

 

รูปแสดงการติดตั้ง

userguidebuy