เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ

s02 copy

เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ / Battery Hydrometer

  • Direct reading
  • Temperature compensating
  • Lifetime warranty

buy