การจัดส่งสินค้า

แจ้งการชำระค่าสินค้าก่อน 17:00 น. จัดส่งวันถัดไป

     (ยกเว้นวันถัดไปเป็นวันเสาร์-อาทิตย์จะจัดส่งในวันจันทร์แทน)

สินค้าจะถูกจัดส่งให้เมื่อตรวจสอบพบการโอนเงินแล้วเท่านั้น

จัดส่งแบบ EMS เมื่อจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ประมาณ16:30 น.

     จะให้หมายเลข Tracking ให้ทราบอีกครั้ง